Projects – Ongoing

Garo – The Crimson Moon Phi Brain: Kami no Puzzle S3
Irresponsible Captain Tylor [BD 1080p] Uta no Prince-sama: Maji Love Revolutions
Kagewani Utakoi
Occultic;Nine Yami Shibai 3 [TV 720p]

Garo – The Crimson Moon
Genre: Fantasy, Action
Original Work: Amemiya Keita
Season: Fall 2015
Episodes: 10/26
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Garo – The Crimson Moon
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 1C67AFD3 10-12 00:57 TORRENT N/A DDL
02 438F0503 11-05 14:54 TORRENT N/A DDL
03 FCDEDE5B 11-05 14:55 TORRENT N/A DDL
04 D45A7343 11-05 14:57 TORRENT N/A DDL
05 0F369520 11-28 08:07 TORRENT N/A DDL
06 998F0448 11-28 08:08 TORRENT N/A DDL
07 4D8AD6A4 11-28 08:08 TORRENT N/A DDL
08 15334142 12-04 09:10 TORRENT N/A DDL
09 333981DF 12-20 11:29 TORRENT N/A DDL
10 75E188BD 12-20 11:30 TORRENT N/A DDL

Irresponsible Captain Tylor [BD 1080p]
Genre: Comedy, Space, Military
Original Work: Yoshioka Hitoshi, Tsuzuki Kazuhiko
Season: 1993
Episodes: 2/26
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Irresponsible Captain Tylor [BD 1080p]
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 Disk 1 01-06 05:33 TORRENT N/A DDL
02 Disk 2 05-21 09:15 TORRENT N/A DDL

Kagewani
Genre: Horror
Original Work: Takashima Tomoya
Season: Fall 2015
Episodes: 11/26
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Kagewani
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
00 Batch 05-08 04:31 TORRENT N/A DDL
01 7A77DB82 10-12 01:01 TORRENT N/A DDL
02 88327F87 10-12 09:46 TORRENT N/A DDL
03 B8B43389 10-24 05:34 TORRENT N/A DDL
04 14D67208 10-26 14:24 TORRENT N/A DDL
05 8471C195 11-09 14:14 TORRENT N/A DDL
06 21ADE174 11-09 14:15 TORRENT N/A DDL
07 36DFD2FA 11-17 15:14 TORRENT N/A DDL
08 8514B45E 11-27 08:52 TORRENT N/A DDL
09 68F4D66F 12-09 14:13 TORRENT N/A DDL
10 B7B32FB1 12-09 14:14 TORRENT N/A DDL

Occultic;Nine
Genre: science fiction, supernatural
Original Work: Shikura Chiyomaru
Season: Fall 2016
Episodes: 2/12
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Occultic;Nine
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 ABCFC7AC 10-18 00:50 TORRENT N/A DDL
02 819222AD 10-18 00:51 TORRENT N/A DDL

Phi Brain: Kami no Puzzle S3
Genre: School Life, Shounen
Original Work: Yatate Hajime
Season: Fall 2013
Episodes: 26/25
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Phi Brain: Kami no Puzzle S3
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 204156C9 10-06 21:59 TORRENT N/A DDL
02 FCFBAEA5 10-13 18:31 TORRENT N/A DDL
03 D568B7A7 10-20 21:12 TORRENT N/A DDL
04 EDCB65F1 10-27 17:17 TORRENT N/A DDL
05 C311341E 11-03 23:02 TORRENT N/A DDL
06 008B591F 11-10 18:01 TORRENT N/A DDL
07 8465784D 11-17 17:58 TORRENT N/A DDL
08 FEAF4B22 11-24 13:42 TORRENT N/A DDL
09 C7E0B145 12-01 13:30 TORRENT N/A DDL
10 B75A9273 12-08 14:34 TORRENT N/A DDL
11 DD70C829 12-17 00:16 TORRENT N/A DDL
12 90FC5B2C 12-26 14:32 TORRENT N/A DDL
13 2660295F 01-04 13:49 TORRENT N/A DDL
14 369CC0DD 01-05 18:04 TORRENT N/A DDL
15 B2FF0CD9 01-12 15:03 TORRENT N/A DDL
16 98E97CB4 01-19 16:46 TORRENT N/A DDL
17 7B173250 01-26 16:44 TORRENT N/A DDL
18 1FD54D94 02-05 05:57 TORRENT N/A DDL
18 1FD54D94 02-05 06:04 TORRENT N/A DDL
19 F5A16076 02-10 19:49 TORRENT N/A DDL
20 C8702111 02-16 14:33 TORRENT N/A DDL
21 3D50164E 02-23 17:04 TORRENT N/A DDL
22 B17EF45F 03-02 15:23 TORRENT N/A DDL
23 B5ADC9D7 03-09 14:37 TORRENT N/A DDL
24 38170528 03-21 15:43 TORRENT N/A DDL
25 C38D0D50 03-27 16:32 TORRENT N/A DDL

Uta no Prince-sama: Maji Love Revolutions
Genre: Bishounen, Music, Shoujo, Reverse Harem
Original Work: Kunozuki Kanon, Broccoli
Season: Spring 2015
Episodes: 7/12
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Uta no Prince-sama: Maji Love Revolutions
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 60523E48 04-07 19:19 TORRENT N/A DDL
02 48002E8A 04-16 14:08 TORRENT N/A DDL
03 F427AC25 04-20 09:55 TORRENT N/A DDL
04 16B8DDBD 04-30 17:17 TORRENT N/A DDL
05 1EFB8EA4 05-06 19:00 TORRENT N/A DDL
06 EEDA7B11 05-16 16:51 TORRENT N/A DDL
07 2ADF6864 05-23 16:09 TORRENT N/A DDL

Utakoi
Genre: Josei, Poetry
Original Work: Sugita Kei
Season: Summer 2012
Episodes: 9/12
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Utakoi
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 3BC0434C 07-14 14:11 TORRENT N/A DDL
02 B8981C8C 07-31 00:38 TORRENT N/A DDL
03 324B1BBC 08-05 06:18 TORRENT N/A DDL
04 8D37C0FC 08-26 00:51 TORRENT N/A DDL
05 8B063D1E 08-26 00:52 TORRENT N/A DDL
06 0DF55681 10-03 19:42 TORRENT N/A DDL
07 5BEAF770 01-16 01:13 TORRENT N/A DDL
08 222F09DD 01-16 01:14 TORRENT N/A DDL
09 AD89AD14 03-19 19:36 TORRENT N/A DDL

Yami Shibai 3 [TV 720p]
Genre: Horror
Original Work: Hiromu Kumamoto
Season: Winter 2016
Episodes: 8/13
Status: Ongoing
Official PageAniDBANN
Releases for Yami Shibai 3 [TV 720p]
Episode CRC32 Date Torrent S L C DDL
01 FF6D8664 01-17 15:34 TORRENT N/A DDL
02 EE091654 01-18 04:30 TORRENT N/A DDL
03 C87483C5 01-25 13:59 TORRENT N/A DDL
04 8317F6D4 02-28 12:02 TORRENT N/A DDL
05 31BDBC40 02-28 12:02 TORRENT N/A DDL
06 44BC3E93 02-28 12:03 TORRENT N/A DDL
07 530A5392 02-28 12:03 TORRENT N/A DDL
08 CFDE3806 03-01 11:17 TORRENT N/A DDL

Comments are closed.